logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
děj - postupná a uzavřená řada událostí, které v literárním díle navzájem souvisí a ve kterých se projevují charaktery díla
dějství - neboli jednání či akta; uzavřené části divadelní hry (obvykle od "opony do opony") divadelní hra je obvykle rozdělena na 2 - 5 dějství; má-li hra pouze jedno dějství, nazývá se jako jednoaktová hra, jednoaktovka jednání se členívá na výstupy, tj. části, v nichž vstoupí na jeviště nová postava, nebo některá postava odejde
detektivka - povídka, román, hra nebo film; napínavě zpracovaný příběh založený na postupném odhalování nějaké záhady, zpravidla zločinu, jeho motivace a jeho neznámého původce (pachatele)
A. Christie, Arthur Conan Doyle
dialog - rozmluva dvou a více osob
divadlo - dramatické umění
drama - z řečtiny dráma (= čin, jednání, skutek); jeden ze základních literárních druhů, speciálně upravené literární dílo k přímému předvádění na jevišti (na scéně); = divadelní hra, ve které se příběh předvádí přímými řečmi jednajících osob
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru