logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
cestopis - literární dílo popisující autorovu cestu do neznámé země
Marco Polo. Milión, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Karel Čapek: Obrázky z Holandska, Hanzelka + Zikmund
citát - oslovně uvedený cizí výrok, text; vždy musí být uveden autor, v psaném projevu musí být označen uvozovkami
cyklus - ucelená řada, tématicky spjatý soubor
Jar. Vrchlický: Zlomky epopeje (cyklus básn. sbírek)
časomíra - rytmus verše je založen na pravidelném střídání dlouhých a krátkých slabik; měřil se čas, spotřebovaný na výslovnost slabik (dlouhá slabika měla trvání dvou krátkých slabik: dává = dávala)
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru