logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
báje - mýtus; jeden ze způsobů výkladu světa, hlavními hrdiny jsou bohové; vypravování o vzniku světa soustava mýtů (mytologie, bájesloví) byla základem náboženství starých národů
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti
bajka - příběh za života zvířat nebo zosobněných věcí (získávají lidské vlastnosti, konají skutky); má alegorický a výchovný účel
Ezop (6. stol. př. n.l.), Hradecký rukopis - O lišce a džbánu, La Fontaine (17. stol.), J. F. Hruška - chodské bajky, I. Krylov (18./19. stol)
balada - veršovaná skladba středního rozsahu, která má za základ tragický příběh; ráz balady je pochmurný, děj bývá zhuštěný a soustředí se ke konfliktu; lyrický prvek se tu uplatňuje zejména v líčení prostředí
báseň - poezie; veršované dílo, které má specifickou grafickou úpravu a intonaci; báseň tvoří zpravidla několik, často i velmi mnoho veršů, vyznačuje se určitým rytmem, často se vyskytuje rým na konci veršů
beletrie - krásná literatura; souhrnný název pro umělecká slovesná díla
bibliografie - soupis, seznam tiskem vydaných prací podle určitého výběru (podle doby, podle autorů, problémů ...)
bylina - ruská epická bohatýrská národní píseň, odrážející ve zveličené podobě historické události na Staré Rusi z doby vytváření feudálního státu (10. - 16. století)
F. L. Čelakovský napodobil ruské bohatýrské zpěvy v Ohlase písní ruských (báseň Bohatýr Muromec)
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru