logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
žalm - náboženský zpěv projevující Bohu chválu, díky, prosby
žánr - skupina děl vyznačující se určitými společnými znaky (kompozice, téma, forma); literární druhy
epické - příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, povídka, epos, román
lyrickoepické - balada, romance, poema
lyrické - píseň, elegie, óda, satira, epigram, pásmo
dramatické - tragédie, komedie, činohra, melodram, muzikál
věcná literatura - reportáž, románová biografie, populárně naučná publicistika, fejeton
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru