logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
legenda - středověká epická skladba obsahující vypravování o životě světců, opírající se o ústní tradici, popisující zázraky s nimi spojené staroslověnské legendy
Živost , staročeské legendy
libreto - textový podklad opery, operety
k operám B. Smetany psali libreta Karel Sabina (Prodaná nevěsta) a Eliška Krásnohorská (Tajemství, Hubička, Čertova stěna)
lidová slovesnost - literatura, která původně vznikala mezi lidem a šířila se ústním podáním; lidovou slovesnost někteří spisovatelé (K. J. Erben, B. Němcová, J. Hruška) sbírali a zapisovali, pravého autora neznáme
zahrnuje: pohádky, pověsti, přísloví, pranostiky, hádanky, lidové písně, lidové balady, lidové hry (říkadla, rozpočítadla ...)
literatura - souhrn všech jazykových projevů zaznamenaných písmem, písemnictví
lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; jeden ze základních literárních druhů; častější je lyrická poezie než próza
milostná, přírodní, vlastenecká, apelativní ...
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru