logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
adaptace - přizpůsobení, úprava
adaptace románu, filmová adaptace
aforismus - stručná a vtipná průpověď
alegorie - jinotaj; vyjádření tající v sobě jiný smysl, vyjádření myšlenky určitým obrazem, nepřímo
aliterace - opakování stejných hlásek na začátku slov ve verších
Potkal potkan potkana,
pod kamenem, pod kamenem ...
anafora - opakování téhož slova na začátku veršů, příp. na začátku několika po sobě jdoucích vět
báseň Javanka K. Biebla - údiv Javanky

Tolik beden čajeTolik beden čaje
tolik kakaových bobůTolik žoků kávy
Posílá jí bílý tuan Posílá jí bílý tuan
V každou roční dobu Každý týden z Jávy
apokryf - biblický spis nezahrnutý do kánonu biblických spisů, církev ho neuznala za pravý
apostrofa - oslovení nepřítomné osoby, příp. neživé věci
J. Neruda: Písně kosmické

Dík budiž vám, zlaté hvězdičky,
dík za jeden ze všech darů,
že umím lidmi zatočit
vesele do rozmaru!
archaismus - zastaralý prvek, jev; slova historická nebo zastaralá, která byla ve spisovném jazyku záměrně obnovena, aby dodávala textu dobového zabarvení
infinitiv na _ti, mázhaus = velká síň
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru