logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
sarkasmus - kousavý, jízlivý, sžíravý vtip, výsměch, uštěpačnost, jedovatost
satira - literární druh využívající ke kritice různých jevů (ironii, sarkasmus, vtip, výsměch); literární dílo, které využívá humoru s konkrétním společenským kritickým záměrem
scénář - literární předloha s rozpisem děje (scén) pro inscenační a technické postupy při divadelním představení a filmování
science fiction - próza s vědecko-fantastickou tematikou; vědecko-fantastická literatura
slang - mluva lidí určité pracovní nebo zájmové skupiny s charakteristickými (často expresivními) výrazy (profesionální, zájmový, hornický, sportovní, studentský)
song - píseň, náladová nebo satiricky kritická
stopa - sek, který se opakuje v řadě veršů a účastní se na metrickém impulsu, tj. očekávání, že bude následovat úsek stejného zvukového schématu - metra; stopa má 2 - 3 slabiky
může mít dva typy tzv. dob:
1/ těžkou dobu = přízvuk
2/ lehkou dobu = nepřízvučná slabika
trochej, jamb, daktyl
strofa - sloka
styl - sloh, výběr jazykových vyjadřovacích prostředků a způsob jejich využití; volba slov a jazykových prostředků mluvnických se liší podle toho, kdo je autorem projevu (mluvčím nebo spisovatelem), dále podle toho, komu je projev určen (kdo je adresátem) a za jakých podmínek a s jakým zaměřením i jakou formou (mluvenou či psanou) se uskutečňuje
styl administrativní, hovorový, odborný, publicistický, umělecký
symbol - konkrétní věc, která zastupuje něco obecnějšího nebo abstraktního; naznačuje - často jen neurčitě - co nechceme nebo nemůžeme vyjádřit přímo
synekdocha - druh metonymie, při kterém je celek pojmenován označením části, souhrn označením jednotlivce, neurčitý počet určitým nebo obráceně
"Tak už jsem tady," řekly veverčí zuby (místo: řekl pán s veverčími zuby)
vrátil se pod otcovskou střechu (místo do rodného domu)
syžet - dějové schéma epického nebo dramatického díla, děj, námět
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru