logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
kaligram - báseň psaná do obrazce, který naznačuje i její obsah, ideogram
kánon - souhrn textů Starého a Nového zákona oficiálně uznaných církví; uzákoněné pravidlo, dogma
kapitola - dílčí celek, oddíl knihy, spisu
klišé - ustálený automatizovaný slovní obrat, např. formule v dopisech, při úředních záležitostech častým užíváním otřelý, frázovitý slovní obrat, otřelý jazykový prostředek, šablona
komedie - základní dramatický žánr líčící děj, postavy a konflikt s veseloherní nadsázkou; divadelní hra s veselým obsahem, vzbuzující smích diváků
Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně Jan Drda: Hrátky s čertem
Antonín Procházka: Hledám děvče na boogie-woogie, Vraždy a něžnosti
kontext - textová souvislost okolí jazykové jednotky, souhrn výpovědí, které předcházejí před danou výpovědí nebo za ní následují; souhrn komunikačních podmínek, za nichž vzniká výpověď
kontrast - naprostá nepodobnost, odlišnost vlastnosti, opak, protiklad
kritika - posuzování, posudek, zpochybnění, negace něčeho; má za úkol posoudit činnost lidí, jejich názory, činnost, dílo; uvádí přednosti a vytýká chyby a nedostatky, popř. naznačuje jejich řešení; hlavním úkolem je pomoci k nápravě
textová kritika - zkoumání textu, jeho poruch, vztahu k rukopisu příprava kritického vydání
literární kritika - odborné posuzování a hodnocení soudobých literárních děl
kronika - zápis historických událostí v časovém sledu bez hlubšího sepětí, zápis událostí tak, jak za sebou následovaly; veršovaná či prózou psaná pamětní kniha
Kosmas: Kronika česká
Kronika tak řečeného Dalimila
kýč - líbivé komerčně zaměřené, ale umělecky bezcenné dílo
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru