logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
téma - základní myšlenka díla
celkové téma - nejvyšší téma díla (život na venkově během čtyř ročních období)
hlavní téma - téma ústřední (postava babičky)
vedlejší téma - drobnější téma (příběhy Míly a Kristly, postava Barunky, život na Starém bělidle, na zámku ..)
motiv - nejdrobnější téma (babiččin dukát, dárky pro děti ...)
text - obsahově i formálně relativně celistvý, uzavřený, spojitý útvar; výsledek záměrné komunikační aktivity jedince nebo partnerů v určité situaci
titul - název knihy, článků; nadpis
torzo - neúplně zachované i nedokončené umělecké dílo
tragédie - základní dramatický žánr zobrazující nesmiřitelný konflikt společenský nebo individuální, který končí zpravidla smrtí hrdiny
traktát - středověké učené pojednání původně náboženského či filozofického obsahu
trilogie - umělecké dílo ve třech samostatných částech souvisejících látkově, motivicky nebo problémově; pův. soubor tří starořeckých tragédií tvořících tematický celek čerpající z téhož mýtu, předváděny při athénských slavnostech
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru