logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
glosa - krátká vysvětlující nebo komentující poznámka, stručný výklad
1/ menší novinářský útvar toho rázu s aktuálním obsahem
2/ ve starých textech vysvětlivka mezi řádky nebo na okraji textu (obvykle překlad nějakého výrazu)
gradace - stupňování, postupné zvětšování, zvyšování, zesilování stupňování účinku básnického obrazu hromaděním výrazů stále silnějších, příp. slabších
groteska - umělecký žánr, útvar založený na spojení protikladných, protismyslných prvků s drasticky komickým záměrem, účinkem (divadelní, filmová, kreslená)
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru