logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
rčení - ustálený významový celek, kde jednotlivá slova sice neztrácejí svůj význam, ale neuplatňují jej plně - celek tak získává nový, přenesený význam
páté kolo u vozu, malovat čerta na zeď, nechat někoho na holičkách, mít něco za lubem
refrén - část básně nebo písně, která se pravidelně opakuje
replika - projev účastníka dialogu navazující na předchozí projev partnerův (divadlo)
reportáž - zajímavě podané líčení aktuální nebo významné události, prostředí; základem je přímé pozorování nebo sledování dokumentárního materiálu
revue - výpravné zábavné pásmo hudebních, tanečních výstupů apod.
román - velká epická skladba psaná prózou; zobrazuje životní příběhy více osob, jednotlivé charaktery se v průběhu děje proměňují, vyvíjejí se dobrodružný, historický, milostný, společenský, psychologický, detektivní, sci-fi ...
romance - básnický útvar španělské lidové epiky, krátká lyrickoepická báseň bez tragických konfliktů; určitý protiklad balady: pojetí konfliktu je v ní smírné, celková nálada je jasnější
romaneto - prozaický epický útvar s napínavým, často fantastickým dějem, vysvětlující rozumově (zdánlivě vědecky) nějakou záhadu
rým - zvuková shoda na konci dvou nebo více veršů, poloveršů nebo syntaktického celku (v próze)
rytmus - střídání slabik krátkých a dlouhých nebo přízvučných a nepřízvučných podle určitých pravidel; jeho schéma - metrum
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru