logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
historka - krátké vypravování, drobný příběh (anekdota)
hrdina - hlavní postava díla, spisovatel mu věnuje nejvíce pozornosti, činí ho hlavním nositelem myšlenky díla; často je podle něho pojmenováváno dílo
humoreska - povídka nebo novela s humorným obsahem
hymnus - ve starém Řecku sólová nebo sborová píseň na oslavu bohů, později chvalozpěv na oslavu reků a jejich činů; v křesťanství oslavná nebo prosebná duchovní píseň s jednoduchou melodií báseň vznešeného rázu oslavující vlast, národ, přírodu ...
hyperbola - umělecký prostředek zveličující expresivně určité rysy s cílem zvýraznit je, nadsázka
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru