logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
literatura - základní pojmy

Základní literární pojmy

a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
manifest - veřejné slavnostní nebo programové prohlášení, významný ústní nebo písemný projev
Manifest českých spisovatelů z r. 1917
melodram - koncertní nebo scénický útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudbou; básnické dílo, které se přednáší za doprovodu hudby
Zdeněk Fibich - Karel Jaromír Erben: Vodník
metafora - přenášení významu na základě vnější podobnosti
podobnost tvaru (zub pily), barvy (křídový obličej), umístění (čelo průvodu), rozsahu (kapka štěstí), funkce (hlava rodiny)
metonymie - přenášení významu na základě vnitřní souvislosti
souvislost strukturní (hlídka - hlídání, později lidé, kteří hlídají), kontextová (číst Čapka), etymologická (slovo král z vlastního jména Karel)
metrum - schéma rytmického uspořádání verše
monografie - vědecké dílo věnované jedné otázce, osobnosti
monolog - delší řeč jediného člověka, samomluva; souvislá nepřerušovaná promluva jedné postavy
motiv - nejjednodušší tematický prvek uměleckého díla, námět
motivace - soubor pohnutek podněcující k určité činnosti, k určitému cíli motivace pojmenování - základní podnět podmiňující tvorbu nebo volbu jména člověka, místa, věci
motto - heslo, citát ap. uvádějící zvláště umělecké dílo a vyjadřující jeho základní myšlenku
mytologie - soubor mýtů, bájesloví; nauka zkoumající vznik, vývoj a význam mýtů
mýtus - bájeslovné, pohádkové vyprávění o vzniku světa, o bozích, o přírodních jevech, hrdinech
a   b   c   č   d   e   f   g   h   ch   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   ř   s   š   t   u   v   w   x   y   z   ž  
nahoru