logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - shoda přísudku s podmětem
cvičení 1 cvičení 2
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Pomalu jsme přicházel_ do tábora. Uzenáči se prodával_ velmi dobře. Po silném mrazu rybníky zamrzl_. Posiloval_ jsme nohy. Druhý den nás velice bolel_. Děvčátka měl_ krásné modré oči. Opice poskakoval_ v kleci. Poslední dni se velice vlekl_. Na plochých kamenech se vyhříval_ ještěrky. Požádal_ jsme rodiče, aby nás doprovodil_ na nádraží. Marta a Lucie přinesl_ v košíku houby. Nejvíce se mi líbil_ historické příběhy. Krásní dnové již minul_. Maminky a děti chodil_ na procházku do parku. Celé dny jsme měl_ jen pro sebe. Desítky obyvatel tančil_ radostí. Kdybyste to, lidičky, viděl_. Včera nás navštívil_ dobří přátelé. Jana a Honza zajel_ k tetě. Na obloze se objevil_ černé mraky. Veliké kapky dopadal_ na vyprahlou zemi. Všechna zvířátka se ukryl_ ve svých obydlích. Lidé hledal_ bezpečí v domech. Hromy hřměl_ a blesky křižoval_ oblohu. Větry prudce vál_ a proudy vody se valil_ krajinou. Půjčil_ jste si knihy, které se vám nelíbil_. Nedočkal_ se odpovědi. Když se děti vrátil_ domů z výletu, rodiče na ně už čekal_. Unavení nosiči odpočíval_. Železné nosiče postupně zrezavěl_. Koně šl_ pomalu, hlavy se jim klonil_ až k zemi. Na oknech visel_ čistě vyprané záclony a závěsy. Sešity byl_ úhledně srovnán_. Kotě a kuře zůstal_ na dvoře sam_. Uzenáče byl_ na skladě. Mohutní ledoborci vyplul_ na pomoc. Na poradě byl_ zhodnocen_ ukazatele prosperity podniku. Draci z pohádky strašil_ chlapce ve snu. Koně ani kozy nebyl_ v tělocvičně připraven_.na řešení 

CVIČENÍ č.2

Několik diváků vstalo, aby lépe viděl_. Přijela k nám skupina děvčat, aby nám ukázal_ lidové zvyky Třeboňska. Na sta rybek plulo k písčině a stával_ se kořistí štik. Skupiny turistů se procházel_ po městě a obdivoval_ jeho architekturu. Statisíce lidí vyšl_ do ulic, protože chtěl_ manifestovat podporu nové vládě. Spousta zvědavců postával_ kolem, a nepomohl_ . Skupiny dobrovolníků pracoval_ celou noc, aby vyprostil_ zasypané horníky. Člověk a stroj se zasloužil_ o vítězství. Na louce se pásl_ ovečky a berani. Petr a Alena se seznámil_ ve hvězdárně. Tu povídku četl_ dívky a chlapci. Víno a kořalka způsobil_ už nejedno neštěstí. Nad jezerem kroužil_ racci a vlaštovky. Matematické olympiády se zúčastnil_ všechny žákyně i někteří žáci. Všechny květy i poupata uvadl_. Otec a matka žil_ na venkově. Chlapci hrál_ kopanou. Dívky skákal_ přes švihadlo. Stromy se už zbavil_ listí. Děti na hřišti skotačil_. Navštívil_ nás naši přátelé. Před školou čekal_ na děti rodiče. Dni prázdnin rychle ubíhal_. V třešňové aleji visel_ strašáci. Na modravé obloze plul_ beránci. Koně se dal_ do klusu. Uši dětem mrazem zčervenal_. Na stráních hor ležel_ malebné vsi. Na dvoře stál_ dva sněhuláci. Oči malého chlapce se rozzářil_. Ve městě se rozsvítil_ pouliční lampy. Smečky vlků se odvážil_ až k lidským obydlím. U hradní brány stál_ stráže. Ovce pásl_ dva pastevci. Jako střely vyrazil_ závodníci na trať. Co tam ti lidičky dělal_?
nahoru