logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - velká písmena
cvičení 1 cvičení 2 cvičení 3 cvičení 4 cvičení 5
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Koncertem ve (s/S)metanově (s/S)íni (o/O)becního (d/D)omu v (p/P)raze se uzavřel 10. ročník (m/M)ezinárodního (h/H)udebního (f/F)estivalu (p/P)ražský (p/P)odzim. Z poloviny byl večer věnován (č/Č)eské hudbě. Symfonický (o/O)rchestr (č/Č)eského (r/R)ozhlasu přednesl za řízení (m/M)aďarského dirigenta slavnou (s/S)ukovu (m/M)editaci na (s/S)vatováclavský (ch/Ch)orál. Na dokonalé provedení této skladby budou (p/P)ražané jistě dlouho vzpomínat. Sotva se rozplynuly mlhy v (p/P)odzimním ránu prvního (l/L)istopadového dne roku 1420, rozhlédl se (ř/Ř)ímský a (č/Č)eský král (z/Z)ikmund z návrší (k/K)avčích (h/H)or k (v/V)yšehradské (p/P)evnosti. Přispěchal, aby rozrazil řady (p/P)ražanů a jejich spojenců obléhajících pevnost na skále nad řečištěm (v/V)ltavy a osvobodil (v/V)yšehradskou posádku sužovanou hladem. Poslední (m/M)ozartova (o/O)pera (k/K)ouzelná (f/F)létna byla provedena na scéně (p/P)ražského (s/S)tavovského (d/D)ivadla v podání (s/S)ouboru (m/M)oravského (d/D)ivadla (o/O)lomouc.na řešení 

CVIČENÍ č.2

Slavná pětivětá skladba VÍTĚZSLAVA NOVÁKA SLOVÁCKÁ SUITA se skládá z těchto částí: V KOSTELE, MEZI DĚTMI, ZAMILOVANÍ, U MUZIKY a V NOCI. Třetí a pátou větou se line jímavá MELODIE LIDOVÉ PÍSNĚ VODĚNKA STUDENÁ jako led, jako led. Suita je KALEIDOSKOPEM několika živých hudebních obrázků ze života lidí na MORAVSKÉM SLOVÁCKU v prvních desetiletích 20. století. Nejmenší PRAŽSKÁ DIVADELNÍ SCÉNA, umístěná v nejstarším prostoru, v původním sklepení STŘEDOVĚKÉHO CELNÍHO UNGELTU na STARÉM MĚSTĚ, jehož zdiva pamatuje 11. až 13. století, ve vší skromnosti oslavila páté výročí svého založení. Do rozsáhlého svazku PLÍŽENÍ A POUTI shrnul spisovatel JAROSLAV DURYCH kromě menšího TRIPTYCHU VALDŠTEJNŮV KRAJ starší CYKLY PLÍŽENÍ NĚMECKEM, POUŤ DO ŠPANĚLSKA a ŘÍMSKOU CESTU.na řešení 

CVIČENÍ č.3

STRAKOVA AKADEMIE
Sídlem VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY je NOVOBAROKNÍ budova na MALOSTRANSKÉM břehu VLTAVY pod LETENSKOU PLÁNÍ. Byla vystavěna v letech 1891 až 1896 podle návrhu ARCHITEKTA VÁCLAVA ROŠTLAPILA a původně sloužila jako STUDENTSKÁ KOLEJ pro nemajetné členy ČESKÉ ŠLECHTY. Název STRAKOVA AKADEMIE získala tato budova podle CÍSAŘSKÉHO TAJNÉHO RADY JANA PETRA HRABĚTE STRAKY, PÁNA na NEDABYLICÍCH a LIBČANECH, který roku 1710 odkázal svůj majetek k zřízení AKADEMIE určené pro "mládež chudou, STAVU VYŠŠÍHO NÁRODU ČESKÉHO". Naplnění HRABĚCI ZÁVĚTI ztížily ADMINISTRATIVNÍ průtahy a komplikace způsobené zásahy VÍDEŇSKÉ VLÁDY. Stavba sama se uskutečnila v prostorách bývalé JEZUITSKÉ ZAHRADY a náklady na ni dosáhly 1 milion tehdejších korun. Po dvou letech fungování STUDENTSKÉ KOLEJE vzniklo zde i ČESKO-NĚMECKÉ GYMNÁZIUM. Dnes slouží celý objekt ŠLECHTICKÉ AKADEMIE vládním účelům. Stal se sídlem ÚŘADU PŘEDSEDNICTVA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY.na řešení 

CVIČENÍ č.4

Oblíbené mužské křestní jméno MIROSLAV je zároveň názvem JIHOMORAVSKÉHO města ležícího nedaleko ZNOJMA ve známé ovocnářské a vinařské oblasti. Data nešťastných bitev na MORAVSKÉM POLI, u LIPAN a na BÍLÉ HOŘE si každý ČECH pamatuje. Známou OPERU HUBIČKA komponoval BEDŘICH SMETANA už po ztrátě sluchu. Oblíbený obrázkový ČASOPIS KVĚTY, který v roce 1834 začal vydávat JOSEF KAJETÁN TYL, vychází dodnes. Mezi moderními ČESKÝMI malíři zaujímají přední místa MAX ŠVABINSKÝ, rodák KROMĚŘÍŽSKÝ, a JAN ZRZAVÝ, který se narodil na ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ. Knize KARLA POLÁČKA BYLO NÁS PĚT se oblíbeností vyrovnají jeho EDUDANT a FRANCIMOR se SVÝM KOCOUREM ŠMAKOVNÍKEM, KOZLEM RUDOLFEM a starým DRAKEM, který se jmenoval VERPANIDES, a snad také KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA EDUARDA BASSE. Píseň KDE DOMOV MŮJ, naše STÁTNÍ HYMNA, zazněla poprvé z úst slepého žebráka MAREŠE v TYLOVĚ HŘE FIDLOVAČKA ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA.na řešení 

CVIČENÍ č.5

Při řece MORAVĚ se prostírají dvě rozsáhlé nížiny. Své návštěvy v PRAZE jsme využili k prohlídce NÁRODNÍHO DIVADLA. Básník JAN SKÁCEL se narodil ve VNOROVECH na STRÁŽNICKU. Když jsme projížděli PARDUBICEMI, vzpomněl jsem si na PARDUBICKÝ PERNÍK a na koňské dostihy. K VÁNOCŮM jsem dostal několik knih. Z JIŽNÍ EVROPY dovážíme ranou zeleninu a ovoce. Naši astronomové získali nové poznatky o naší ZEMĚKOULI, MĚSÍCI, JUPITERU a jiných planetách. Znáš některou pověst o VELKÉM PÁTKU? Při cestě do KUTNÉ HORY jsme projížděli VYŽLOVKOU. Na LYSÉ HOŘE bývá mnoho sněhu. V únoru nejjasněji září SOUHVĚZDÍ ORION. Můj bratr RADEK dostal k narozeninám knihu JIŘÍHO ŽÁČKA KOLIK MÁ PRAHA VĚŽÍ. Na SMÍCHOVĚ jsem se smál, ve STRAŠNICÍCH jsem se bál, v KOBYLISÍCH jsem jel na kobyle, řehtala na mě roztomile.
nahoru