logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - interpunkce - souvětí
cvičení 1 cvičení 2 cvičení 3 cvičení 4
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Vícekrát na vosy nepůjdu protože mě to nebaví a raději se budu doma učit aby se vidělo že jsem se polepšil. Okno bylo otevřené a oknem skočil do kuchyně Honza a nesl v zubech velikánskou myš a položil ji na stůl přímo před tatínka aby se pochlubil že je dobrý lovec. Během října má král lesů krušný život musí hlídat laně a výstražně troubit stará se o vznik další jelení generace a tak se kvůli tolika povinnostem často nestačí ani napást. Můžeme se jen dohadovat jaké byly Ovidiovy první dojmy když se usadil se svým mladším bratrem ve Věčném městě a když se mu jedním dnem otevřel nový svět hlavního města mocného impéria nepodobající se v ničem tomu nač byl zvyklý ze zapadlého italského městečka v němž dosud žil.na řešení 

CVIČENÍ č.2

Byly tři hodiny odpoledne ve vrcholícím létě ale tady byla téměř tma tak bylo venku zamračeno mraky plné deště se doslova otíraly o vrcholky stromů chvílemi padaly kroupy a blesk stíhal blesk za ohlušujícího hřmění které naplňovalo údolí jímž se rozvodněná řeka valila. Oblé písečné vrchy ležely schouleny vedle sebe mezi měkkými stíny jako stádo odpočívající vedle temných stanů a jen čas od času proplul po jasné obloze osamělý pták jehož křídla snad mohla za to že se vzduch nad dalekou krajinou rozechvěl jako zčeřená hladina. Moderní splašený čas se stále více řítí kupředu a technické vynálezy které měly lidem spořit čas aby jim zbyl i na odpočinek ho spíše ubírají a často si člověka zotročují takže tráví celé dlouhé hodiny před blikající obrazovkou televize nebo videa místo aby si vyšel do divadla či na výstavu nebo jen tak na procházku.na řešení 

CVIČENÍ č.3

Admirál na Dyji Nad jižní Moravou se rozhořel nedělní den. Žhavé slunce sálalo bělostným jasem který pálil jako oheň. Lužní lesy vzpínaly své koruny vysoko od země. Za takového poklidu zakroužil nad luhem velký rozepjatý stín a vzápětí na loučku na níž stálo rybářské autíčko přisedl čáp. Vážným krokem měřil louku napříč k lesu který loučku obklopoval. U kraje lesa nastal zase klid která tam vládl než čáp přiletěl. Vážky velcí letci a jemné motýlice střídaly oba břehy toku jako by přenášely vzkazy z lužního lesa na louku a naopak. Jejich poselství bylo zbytečné. Stromy měly hlavy vysoko duby topoly javory i jilmy viděly všechno. A co ušlo jejich pozornosti to jim řekl vánek který občas přetáhl rovinou jako tichoučká vzpomínka. Ten hovor slyšely rákosiny vody a luhy a celá krajina byla zpravena o všech novinách.na řešení 

CVIČENÍ č.4

Když do svěží zeleně mladého osení zasvítí slunce a třešňovky zavoní bílými květy když se nad brázdami ozve skřivaní trylek a zavoní země jejíž vůně vždycky vzrušovala Mikoláše Alše malíře kterého mám ze všech nejraději otevře se přede mnou kraj který obzíral svou mladou citlivou duší hradecký student František Škroup, když se vracíval na svátky a prázdniny k rodičům do osické školy. Najednou cítím něco neskonale krásného co ladí můj cit do zalykavé něhy a srdce blaženě zatrne nad jímavou melodií tak drahou každému z nás: A to je ta krásná země země česká domov můj ...
nahoru