logo

Mgr. Věra Táborská

e-mail: vera@taborsky.eu

úvod mluvnice literatura sloh pravopisná cvičení
pravopisná cvičení - interpunkce - složitá souvětí
cvičení 1 cvičení 2
na řešení 

CVIČENÍ č.1

Ach do jaké krásy oblékla zima všechny stromy když jejich holé větve a větvičky tenké i nejtenčí obalila bělostným jíním rozjiskřeným tisíci krystalky sněhu. Na jedné straně tam kde zapadlo slunce se okraj nebe ještě světlal a slabě zardíval posledním uplynulého dne ale z druhé strany už stoupal vzhůru modrošedý soumrak. I já jsem byl udržován při životě péčí doktora Lederera jehož ucho přikládané na dětskou hrudičku a záda bylo tak studené že nejen plašilo smrt jak praví básník ale plašilo jakýkoli zánět odborně řečeno nález. Když auto přijelo ukázalo se že v něm není tolik místa jak jsme čekali protože jsme nepočítali s tatínkovým rybářským košem a s pruty a s jídlem a bylo zřejmě jasné že se tam všichni nevejdeme. na řešení 

CVIČENÍ č.2

Slova jsou ve slovnících uložena jako tóny ve strunách kde čekají na probuzení anebo jako žárovky které čekají v kupeckých regálech až budou zapjaty do proudu života. Borový les který nám měl zůstat po levé straně se neukazoval byla jenom tma která se řinula ze země a nahoře hvězdy v kterých jsme neuměli číst. Můj dědeček nikdy nepřestal velebit časy před vznikem republiky třebaže mu rakousko-uherský císař pán nezapomněl poslat pozvánku aby se laskavě zúčastnil polízanic první světové války. Sady a zahrady které tu počtem převažují nad rozlohou polí znamenají trvalý přísun vitamínů od raných jahod až po podzimní švestky které se dají paběrkovat někdy i za sněhu. Láska k přírodě a k milované vlasti již opěvované v naší národní hymně jako “zemský ráj” vedla mne vždy k tomu abych šířil zájem o tak krásný a užitečný obor jako je zahradnictví.
nahoru